Coding Sessions NL

Op 25 maart 2014 heeft het Microsoft Innovation Center Brussels een nieuw initiatief gelanceerd waarmee het kinderen vertrouwd wil maken met programmeren. Het MIC organiseert initiatiesessies over Kodu voor lagere scholen in de regio van Brussel.

Het is de bedoeling initiatiesessies te organiseren rond de programmeertaal “Kodu” voor klassen van het vijfde en het zesde leerjaar. Het doel van deze sessies is kinderen te laten kennismaken met programmeren.

Kodu is een software waarmee via een eenvoudige en intuïtieve visuele programmeertaal spelletjes gemaakt kunnen worden. De taal werd ontwikkeld door Microsoft om kinderen te leren programmeren. De software is zodanig ontworpen dat men spelletjes kan maken om leerinhoud in de praktijk te brengen, maar hij kan ook als leerondersteuning gebruikt worden. De gebruiker moet immers creatief zijn, programmeren, problemen oplossen en een verhaal vertellen dat hij zelf in scène zet.

De sessies zijn gratis en vinden plaats in het Microsoft Innovation Center Brussels, Montoyerstraat 51, 1000 Brussel. Wij ontvangen een volledige klas met hun leerkracht van 9 tot 13 uur en bieden de kinderen een lunch aan voordat ze vertrekken.


Gelieve ons te contactere via info@mic-brussels.be

Sign up to our newsletter